Na středu 13. 1. 2021 jsme plánovali třídní schůzku pro rodiče žáků 9. tříd, věnovanou problematice přijímacího řízení na střední školy pro školní rok 2021/2022. Vzhledem k tomu, že se schůzka samozřejmě nemůže uskutečnit, připravily výchovné poradkyně informace v písemné podobě: 

informace o přijímacím řízení pro školní rok 2021-2022