Výpis vysvědčení za první pololetí školního roku 2020/2021, tedy slovní hodnocení + hodnocení známkami, obdrží děti z přípravné třídy a žáci 1. a 2. tříd od svých paní učitelek ve čtvrtek 28. 1. 2021 . Žáci 3. – 9. tříd dostanou svá vysvědčení od třídních učitelů nejpozději tři dny po svém návratu do školy na prezenční nebo rotační výuku. Protože je ale třeba, aby se žáci 3. – 9. tříd se svým hodnocením seznámili už v den, kdy by jej měli obdržet, tedy 28. 1. 2021, pošlou jim jejich třídní učitelé vysvědčení  prostřednictvím aplikace Teams v chatu jako 2-3 fotografie (strana se známkami, 1-2 strany slovního hodnocení). Známky nebývají pro naše žáky žádným překvapením, slovní hodnocení známky komentuje a naznačuje další postup. Pololetí je poločasem školního roku, takže je vhodné zamyslet se nad tím, co se podařilo, v čem by bylo žádoucí pokračovat, a co by bylo dobře ve druhém poločase školního roku změnit.

Jana Churáčková, ředitelka školy