V listopadu 2020 se nemohla uskutečnit první část plánovaného programu Předškoláček Edeňáček a bylo zřejmé, že ani druhé setkání, plánované na 20. 1. 2021 od 16 hodin, se za osobní přítomnosti dětí, jejich rodičů a pedagogů naší školy nemůže uskutečnit. Přemýšleli jsme, jak alespoň zčásti a na dálku splnit cíle, které si program klade. Nabídli jsme zájemcům možnost povídat si s námi o tom, jak probíhá zápis (paní ředitelka), jaká jsou vzájemná očekávání školy a rodiny prvňáčků (garantka programu) a jak probíhá práce s dětmi v první třídě (paní učitelka se zkušenostmi z první třídy). Zájemcům jsme zaslali odkaz na konferenční místnost a setkání online se 43 rodiči předškoláků na dálku se opravdu uskutečnilo. Děkujeme všem za účast a doplňující dotazy, které jsme se snažili zodpovědět. Aktuální zprávy o zápisu do prvních tříd budeme zveřejňovat na našich webových stránkách – Informace o škole – Budoucí prvňáčci. 

Jana Churáčková, ředitelka školy