Výpis vysvědčení za první pololetí školního roku 2020/2021, tedy slovní hodnocení + hodnocení známkami, obdrželi nejmladší žáci od svých paní učitelek dnes, ve čtvrtek 28. 1. 2021 . Žáci 3. – 9. tříd dostanou svá vysvědčení od třídních učitelů nejpozději tři dny po svém návratu do školy na prezenční nebo rotační výuku, ale už dnes jim je jejich třídní učitelé/třídní učitelky pošlou jako 2-3 fotografie (strana se známkami, 1-2 strany slovního hodnocení) prostřednictvím aplikace Teams v chatu. Známky nebývají pro naše žáky žádným překvapením, slovní hodnocení známky komentuje a naznačuje další postup. Pololetí je poločasem školního roku, takže je vhodné zamyslet se nad tím, co se podařilo, v čem by bylo žádoucí pokračovat, a co by bylo dobře ve druhém poločase školního roku změnit.

Málokomu asi udělala radost zpráva o tom, že to v následujících dnech budou pořád jen nejmladší žáci, kteří mohou chodit do školy. Neklesejme na mysli! Zkusme myslet pozitivně a radovat se i z maličkostí. Třeba děti z 1. B měly nedávno velikou radost z toho, jak se jim podařilo napodobit Picassa…

Jana Churáčková, ředitelka školy