Od 1. do 5. 3. 2021 máme jarní prázdniny, od 8. 3. 2021 je škola z rozhodnutí vlády ČR zatím do 21. 3. 2021 uzavřena. Vzdělávání všech žáků bude probíhat distančním způsobem. 

Důležité informace:

  • Vzdělávání distančním způsobem je ze zákona povinné, platformou pro komunikaci je v naší škole Microsoft Teams.
  • Distanční vzdělávání probíhá synchronní formou tzv. online hodin, které jsou vyznačeny v rozvrhu a byly zveřejněny na stránkách jednotlivých tříd, a asynchronní formou prostřednictvím práce žáků na zadaných úkolech. 
  • Obědy jsou žákům odhlášeny.  Pokud o to zákonní zástupci žáků projeví zájem, umožní školní jídelna odběr obědů v přepravních boxech v čase od 13.00 do 14.00 hod. K odběru je nutné se přihlásit nejpozději dva pracovní dny předem.
  • Informace o ošetřovném: https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu. Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení.

Přejme si vzájemně, abychom byli všichni zdrávi.

Jana Churáčková, ředitelka ZŠ Eden

směrnice5