Snažili jsme se o to, aby první den testování byl pro děti co nejméně stresující, a snad se nám to podařilo! Všechny děti se pod vedením a s pomocí pedagogů zvládly otestovat, takže ve čtvrtek (a pak další lichý týden vždy v pondělí a ve čtvrtek) to už pro ně bude hračka. Zároveň bych ráda poděkovala vám, milí rodiče našich žáků z přípravné třídy, z prvních a pátých tříd, za to, že jste dali důvěru svým dětem a nám, že to zvládneme, a s testováním jste ve škole nepomáhali – snižujeme tím epidemiologické riziko a vedeme děti k samostatnosti. Nejdůležitější je ale samozřejmě to, že všechny děti a všichni pedagogové absolvovali test s negativním výsledkem.

Jana Churáčková, ředitelka školy 

Coronavirus test