Hodnocení prospěchu žáků 6. až 9. tříd za 3. čtvrtletí školního roku 2020/21 budeme sdělovat prostřednictvím aplikace Microsoft Teams ve složce zadání a nově také prostřednictvím elektronické žákovské knížky v systému Bakaláři, kterou jsme na dočasnou dobu žákům aktivovali. Třídní učitelé v nejbližší době předají dětem prostřednictvím chatu v Teamsech přístupové údaje a do konce dubna tam všichni učitelé zadají hodnocení prospěchu. Přihlášení do elektronické žákovské provedete přes webový odkaz https://zseden.bakalari.cz/bakaweb.

Daniel Abrhám, zástupce ředitelky