Děkujeme všem za hlasování o nejzdařilejší fotografie v soutěži “Zvedni hlavu”. Pořadí v jednotlivých kategoriích dopadlo následovně:
V kategorii A (naši žáci): 1. místo fotografie 6A, 2. místo fotografie 24A, 3. místo fotografie 30A
V kategorii B (rodiče našich žáků): 1. místo fotografie 3B, 2. místo fotografie 7B
V kategorii C (pedagogové školy): 1. místo fotografie 3C, 2. místo fotografie 2C.
Fotografie jsou k nahlédnutí zde a dále pak ve škole v prostoru před školní jídelnou. Ocenění žáků proběhne v průběhu třídnické hodiny, rodičům cenu předají jejich děti a učitelé ji obdrží na pedagogické radě.
Děkujeme všem za zapojení do této soutěže.
Vedení školy