– 2021 – Červen

Na úterní odpoledne připravili naši žáci 9. tříd - absolventi ZŠ Eden pod vedením svých třídních učitelů zahradní slavnost. Pozvali na ni učitele, se kterými se během let své školní docházky potkali, nachystali příjemné občerstvení, domluvili se na tom, kdo a jaký projev za třídu pronese, přišli slavnostně oblečeni. Popřáli jsme jim nejen zdraví a …

ČTI VÍCE Rozloučení se školním rokem

Komentovaná prohlídka školní zahrady, na kterou jsme  pozvali rodiče a přátele školy, měla bohatý program. Žáci - průvodci - členové ekotýmu pod vedením pana učitele Pinkra byli připraveni představit rodičům minulost, přítomnost a také naše plány se zahradou, které si v prostředí Vršovic vážíme. Této nabídky využili zejména rodiče našich budoucích prvňáčků v době, kdy …

ČTI VÍCE Komentovaná prohlídka školní zahrady

V pondělí 21.6. proběhla ve škole velká premiéra filmu ,, Kriminálka 1.A”. Tento krátký film vznikl v rámci projektu Kreativní partnerství, na kterém se podílela celá třída 1.A. Promítání proběhlo za velkého aplausu a s malým občerstvením. Poděkování za spolupráci náleží všem žákům a mladému umělci Davidovi Boshovi. Na další pokračování v projektu Kreativní partnerství se …

ČTI VÍCE Kriminálka 1.A

V úterý 15. června odpoledne se na školní zahradě sešlo spoustu rodičů, sourozenců i hostů. Žáci 3.A je pozvali na své vystoupení, které nacvičili společně s akrobatem Jaroslavem Dolejším v rámci projektu Kreativní partnerství – Školy pro budoucnost. Představením formou „side specifik“ provázela po stanovištích vypravěčka Ivetka. V úvodu děti pozvaly návštěvníky pomocí básničky lesní pěšinou z města do lesa. …

ČTI VÍCE Cirkusové NAdělení

Níže naleznete nabídky doučovacích prázdninových kempů a různě zaměřených příměstských táborů. Další letáky s nabídkou jsou k rozebrání ve vestibulu školy. Tento kemp si klade za cíl usnadnit dětem návrat do školy po distanční výuce. Program zahrnuje především objevování, bádání, pohyb a učení hrou. Věříme, že rodiče dětí, které doučování potřebují, této nabídky rádi využijí. …

ČTI VÍCE Doučovací kempy a příměstské tábory

Pátek Předpokládaný příjezd ke škole je kolem 12:30 hod.  Čtvrtek Poslední den školy v přírodě zahájila 7.B budíčkem už ve 3:30 ráno. Třída totiž vyrazila na Hubertovu vyhlídku chytit východ slunce nad Sněžkou. A povedlo se, fotky najdete v galerii. Ostatní vstávali až k snídani a program začali dopoledne. 5.A si zahrála únikovou hru, zato 4.B unikla do …

ČTI VÍCE Škola v přírodě na Černé hoře 2021

I v letošním školním roce žáci 9. tříd na závěr školního roku obhájili své absolventské práce. Přestože měli vzhledem k distančnímu vzdělávání ztížené podmínky, dokázali za pomoci vyučujících zpracovat své zvolené téma – vyhledat si potřebné informace, vyhodnotit je a napsat absolventskou práci se všemi požadovanými náležitostmi. Následně své práce obhájili před spolužáky a porotou …

ČTI VÍCE Absolventské práce

Afrikány pro Afriku je název projektu SIRIRI, o. p. s., na který mě upozornila kolegyně Martina Černá. Afrikány jsem vysela v době uzavření školy, a když se semínka změnila v rostlinky, sháněla jsem někoho, kdo by je koupil. Naštěstí jsem našla tři ochotné kolegyně a díky třídní učitelce 6.C paní Aleně Polanské zvlášť ochotné prodejce …

ČTI VÍCE Afrikány pro Afriku

Od 8. 6. 2021  si již nemusíme ve třídách chránit své dýchací cesty rouškami a respirátory. Ve společných prostorách školy tato povinnost dále platí. Testování není aktualizovaným opatřením dotčeno, stále se testujeme jednou týdně antigenními testy. Jana Churáčková  

ČTI VÍCE Ve třídách bez roušek

Vážení rodiče,  děkujeme všem, kteří jste se s námi prostřednictvím dotazníkového šetření podělili o své názory na to, na co bychom se v práci školy měli v následujícím školním roce zaměřit.  Co se týče navrhovaných koncepčních priorit, vnímáte jejich důležitost velmi podobně jako my, pedagogové, kteří jsme vyplňovali obdobný dotazník. Koncepce rozvoje školy ve školním roce …

ČTI VÍCE Dotazníkové šetření ukončeno

Některé třídy naší školy se v letošním školním roce zapojily do uměleckého projektu Kreativní partnerství. Děti si ve spolupráci s umělcem osvojují školní učivo, pracují pod jeho vedením tvořivými metodami. Projekty jednotlivých tříd se realizovaly i v době uzavření škol prostřednictvím online setkávání v aplikaci TEAMS a jsme rádi, že probíhají dál. Malí detektivové z …

ČTI VÍCE Kreativní partnerství na ZŠ Eden

Back to top