Děkuji paní učitelkám Marcele Ritterové a Lucii Máchové za to, že dětem ze svých tříd zorganizovali školu v přírodě, která podle vyjádření chlapečka z 1.B byla “fakt prima”.

Jana Churáčková