Některé třídy naší školy se v letošním školním roce zapojily do uměleckého projektu Kreativní partnerství. Děti si ve spolupráci s umělcem osvojují školní učivo, pracují pod jeho vedením tvořivými metodami. Projekty jednotlivých tříd se realizovaly i v době uzavření škol prostřednictvím online setkávání v aplikaci TEAMS a jsme rádi, že probíhají dál. Malí detektivové z 1.A natáčí s hercem, režisérem a dramaturgem Davidem krátká videa o zmizení paní učitelky. Prvňáčci z 1.B tvoří pod vedením řezbáře Lukáše hmyzí hotely a dřevěné domečky, které umístí na renovované školní zahradě. Děti ze 3.A připravují Cirkusové nadělení, pohybově ztvárňují příběh s akrobatem Jardou. K žákům ze 4.B dochází výtvarnice Eva a společně připravují výstavu Město, moře, kuře na výtvarné šňůře. Těšíme se, že se každé třídě podaří na závěr školního roku připravit prezentaci svého snažení.

Jitka Čalová, koordinátorka projektu KREA