Vážení rodiče,  děkujeme všem, kteří jste se s námi prostřednictvím dotazníkového šetření podělili o své názory na to, na co bychom se v práci školy měli v následujícím školním roce zaměřit. 

Co se týče navrhovaných koncepčních priorit, vnímáte jejich důležitost velmi podobně jako my, pedagogové, kteří jsme vyplňovali obdobný dotazník. Koncepce rozvoje školy ve školním roce 2021/2022 bude dokončena a zveřejněna ještě před koncem tohoto školního roku.

Co se týče dalších návrhů, jednak jste ve svých vyjádřeních ještě dále rozvíjeli a upřesňovali navrhované priority, jednak jste sdělovali různé názory. V případě, že bylo názorů na jedno téma více, budeme s nimi samozřejmě dále pracovat. Za důležitou považujete potřebu doučování některých žáků v příštím školním roce. Ráda bych vás ujistila, že od října počítáme s kroužky doučování. Doporučujeme také využít nabídku prázdninových doučovacích kempů – o jednom takovém vás informujeme hned v dalším příspěvku na webu školy. Také se ukázalo, že je třeba, abychom spolu o některých tématech mluvili, abychom vysvětlovali, jak a proč v naší škole s vašimi dětmi pracujeme. Rozhodla jsem se tedy, že naše edukavárny zaměříme v příštím školním roce na to, co vás zajímá: např. jak vedeme žáky k samostatnosti a odpovědnosti, jak se snažíme je hodnotit a co je to formativní hodnocení, jak ne/připravujeme naše žáky na přijímací zkoušky atp. Těším se naše setkávání v edukavárnách, o termínech vás jistě budeme včas informovat. 

Zaujaly mě názory rodičů na otázku, zda “si dokážete představit, že by děti nebyly ve škole vůbec známkovány a o jejich učebním pokroku byste byli informováni jinak (sebehodnocení žáků, slovní hodnocení, dosažení definovaných kritérií atp.)” – ze 102 vyjádření 40x absolutně ne, 59x spíše ne, 4x nevím, ale 45x spíše ano, 41x rozhodně ano a 25x k vyjádření bych potřeboval/a více informací. I tomuto tématu se v některé z našich edukaváren budeme v příštím školním roce věnovat.

Ještě jednou přijměte mé poděkování za vyplnění dotazníku, protože vaše názory jsou pro nás velmi důležité v zájmu spolupráce při rozvoji  vašich dětí – našich žáků. 

Jana Churáčková, ředitelka školy