– 2021 – Červen – 10

I v letošním školním roce žáci 9. tříd na závěr školního roku obhájili své absolventské práce. Přestože měli vzhledem k distančnímu vzdělávání ztížené podmínky, dokázali za pomoci vyučujících zpracovat své zvolené téma – vyhledat si potřebné informace, vyhodnotit je a napsat absolventskou práci se všemi požadovanými náležitostmi. Následně své práce obhájili před spolužáky a porotou …

ČTI VÍCE Absolventské práce

Back to top