I v letošním školním roce žáci 9. tříd na závěr školního roku obhájili své absolventské práce. Přestože měli vzhledem k distančnímu vzdělávání ztížené podmínky, dokázali za pomoci vyučujících zpracovat své zvolené téma – vyhledat si potřebné informace, vyhodnotit je a napsat absolventskou práci se všemi požadovanými náležitostmi. Následně své práce obhájili před spolužáky a porotou složenou z vyučujících a zástupci vedení školy. Všechny prezentace byly pečlivě připravené, žáci dokázali svým projevem zaujmout. Všem absolventům děkujeme za poctivou přípravu, gratulujeme ke zvládnutí náročného úkolu a věříme, že nabyté zkušenosti zúročí v dalším studiu.

Martina Černá, koordinátorka absolventských prací