Na úterní odpoledne připravili naši žáci 9. tříd – absolventi ZŠ Eden pod vedením svých třídních učitelů zahradní slavnost. Pozvali na ni učitele, se kterými se během let své školní docházky potkali, nachystali příjemné občerstvení, domluvili se na tom, kdo a jaký projev za třídu pronese, přišli slavnostně oblečeni. Popřáli jsme jim nejen zdraví a spokojenost na jejich další vzdělávací cestě a v životě, ale také to, aby pro sebe vytěžili výjimečnou zkušenost, kterou během distančního a rotačního vzdělávání získali. 

Ve středu 30. 6. se ráno škola rozzářila a rozvoněla květinami, které žáci a žákyně připojovali ke svému poděkování učitelům za jejich práci v letošním neobvyklém a velmi náročném školním roce. 

Školní rok 2021/2022 slavnostně zahájíme ve středu 1. 9. 2021 v 7,55 před školou (budoucí prvňáčci a děti z přípravné třídy v 8,15 hod.) a jistě si budeme vzájemně přát, aby byl co nejzdravější.  A pokud si budete chtít na školu zavzpomínat nebo se vám po ní zasteskne, můžete si spolu s našimi učiteli (G. Kotmanová, J. Halko, D. Adam) zatančit kovbojský tanec:

kovbojský tanec