Náš každoroční tradiční výjezd na týmovou sborovnu byl letos negativně ovlivněn jednak počasím, které nás obtěžovalo deštěm, a jednak obavami z výsledků antigenního testování, které nás v úvodu školního roku čeká. Obojí jsme ale překonali – počasí jsme vyřešili přesunem do vytopených prostor a individuální obavy sdíleným optimismem. Absolvovali jsme seminář pod vedením našeho bývalého kolegy Alexise Katakalidise o formativním vzdělávání; seznámili jsme se s koncepčními prioritami školního roku; přemýšleli, jak podporovat wellbeing v naší škole; představili jsme si robotické pomůcky do nové informatiky; plánovali jsme, jak se pokusíme doučovat žáky, kteří to potřebují, a  jak budeme sledovat a reagovat na dění ve třídách;  radili jsme se, jak využijeme ve výuce to, co jsme se v době distančního vzdělávání naučili, a jak necháme techniku pronikat do obsahu vzdělávání; diskutovali jsme o nové podobě našich edukaváren; přijali jsme učitelskou výzvu a rozšířili svůj repertoár o některé úvodní a závěrečné aktivity ve vyučovacích hodinách. Doufáme, že školní rok, který nás čeká, bude co nejméně ovlivněn covidem.

Jana Churáčková, ředitelka školy