Školní rok jsme zahájili tradičně společně před školou. Paní ředitelka všem popřála, aby byl školní rok 2021/2022 obyčejný a co nejvíc normální. Pokud budeme mít nějaké starosti, tak aby jich bylo málo a abychom je uměli řešit. Také je důležité, abychom uměli vnímat každodenní drobné radosti a těšit se z nich. Takovou drobnou radost jsme připravili žákům hned na uvítanou – pod vedením naší ZŠ Eden Dance Group zatančila část pedagogů tanec, který jsme nacvičili na týmové sborovně. Tím jsme přivítali naše žáky a naše žákyně, kterým dneškem začala další etapa jejich vzdělávání. Na prvňáčky a děti z přípravné třídy čekaly paní učitelky až později, aby se nejmladší žáčci velké skupiny svých starších spolužáků nezalekli. Když už byli ve třídách, přišel je pozdravit maskot školy, kterého budou v následujících letech vídat při slavnostních příležitostech, jako byl dnešní první školní den.  

K současnému provozu školy zveřejňujeme interní směrnici, která vychází ze souboru doporučení MŠMT:

směrnice1 MSMT_Manual-k-provozu-skol-a-testovani