Protože v naší škole nezvoní, požádali jsme dnes pana školníka, aby o velké přestávce zvonil tak dlouho, dokud děti z přípravné třídy, z 1.A, B a C neprojdou špalírem svých starších spolužáků, kteří je tak ve škole uvítali. Nemuseli se té cesty bát, protože šli v doprovodu svých patronů: patronem Žabiček je 8.B, 1.A – 9.B, 1.B – 9.A, 1.C – 8.C. Patroni před i po prvním zvonění ukazovali svým svěřencům, co kde ve škole je. Ráno se nejmladší nemusejí bát, že budou ve škole bloudit, protože se jich v šatnách nějaký patron jistě ujme, a doprovodí je do třídy. Patroni jsou zkrátka připraveni pomáhat, kdykoliv to bude třeba.