…je název pro čtyři krátké jednodenní výlety v průběhu čtyř let vzdělávání žáků na druhém stupni ZŠ. Cíle výletů jsou místa nedaleko Prahy, dotčená historickými událostmi 20. století: v 6. třídě Lidice, v 7. Terezín, v 8. třídě Památník Vojna a v 9. třídě Památník Jana Palacha ve Všetatech. Programu se mohou zúčastnit žáci, kteří se zajímají o dějiny 20. století a kteří o výlety spolu se svými rodiči projeví zájem. Termín výletu a cena budou oznámeny minimálně se 14denním předstihem. Náklady bude tvořit vstupné a doprava.  Před výletem dostanou žáci pracovní list s úkoly, na kterých budou pracovat na výletě a do určeného termínu po skončení výletu. Přihlášky (níže) přijímám do konce září.

Jana Churáčková, ředitelka školy

Přihláška Stopy doby 3