Dne 2.11.2021 se na naší škole konalo školní kolo matematické soutěže Pythagoriáda. Zúčastnilo se celkem 20 žáků z 6.- 9. ročníku. Úspěšným řešitelem se stal jeden žák, který získal 10 bodů z 15 možných. O konání obvodního kola bude rozhodnuto později. Všem žákům, kteří se soutěže zúčastnili, blahopřejeme a děkujeme za vynaloženou snahu při řešení obtížných úkolů.

Helena Kofroňová, učitelka matematiky