Halloween si 8.B připomněla v maskách, které si žáci sami vyrobili. Přinesli jsme si jídlo, o svátku jsme si povídali, zhlédli jsme film, vydlabali dýni a matematikou se vrátili do běžného školního života. Akce se i přes přísná epidemiologická opatření povedla a užili jsme si ji. Také jsme se v rámci hodin etické výchovy rozhodli zanechat svou stopu před vstupem do budovy základní školy a zasadili jsme jedli bělokorou varianta Pyramidalis (Abies alba ´Pyramidalis´). Stromek, který v dospělosti doroste velikosti kolem 3 metrů, můžeme zanedlouho nazdobit jako stromek vánoční. Držme jedli palce, aby zvládla náročné podmínky před budovou školy, a aby hezky vyrostla.

Tomáš Pinkr, třídní učitel 8.B