V podzimní edukavárně, která se konala 10. 11. 2021 ve sborovně naší školy, jsme se u šálku dobré kávy věnovali tématu poruch chování a emocí.  V kavárně jsme nejen diskutovali, radili se a vyměňovali si zkušenosti, ale díky PhDr. Miloslavu Čedíkovi, který byl naším hostem, a který podstatnou část svého pracovního života zasvětil práci s dětmi s poruchami chování a emocí, jsme se dozvěděli i mnoho cenných rad a informací přímo tzv. z terénu. Děkujeme všem rodičům a kolegům za účast. Zvláštní poděkování patří paní učitelce Drahorádové za pomoc s organizací kavárny a paní vychovatelce Procházkové, která se výrobou cukroví podílela na občerstvení ke kávě.

Lucie Máchová, organizátorka setkání