Vážení rodiče, koronavirová pandemie ovlivňuje náš školní život v daleko větší míře, než bychom si přáli. Získáváme od vás informace o pozitivitě či dokonce projevech nemoci žáků, a obratem je současně se samovytrasovanými rizikovými kontakty předáváme hygienické stanici, která může poslat třídu nebo jednotlivce do karantény. Vzhledem k přetížení hygienických stanic se na vás často obracíme dříve než KHS a prosíme vás, abyste své děti nechali doma – abychom předešli dalšímu šíření nemoci. Upřímně vám za tuto spolupráci, kterou považuji za významné preventivní opatření, děkuji. Níže zveřejňuji aktualizovanou směrnici k provozu školy, a upozorňuji na dvě změny ve srovnání s předchozí směrnicí: v pondělí testujeme i očkované žáky a zaměstnance; pokud se v případě karantény třídy rodiče očkovaných žáků rozhodnou, že i jejich dítě zůstane doma a připojí se k distanční výuce, budeme to respektovat a takový žák bude automaticky omluven.

Po vyhodnocení rizika se v prosinci nebudou konat předvánoční dílny tříd prvního stupně ani oblíbená předvánoční burza. Zřejmě jste také zaznamenali, že se vážně uvažuje o prodloužení vánočních prázdnin. Otázek je mnoho, proto nabízím online setkání, na kterém se pokusím odpovědět na vaše případné dotazy, týkající se provozu školy v této složité době. Setkání se uskuteční 2. 12. 2021 v 17 hodin na tomto odkazu

Co se týče doučování, jistě jste seznámeni s naším vytvořeným systémem doučování, ale také ten je narušován vynucenou nepřítomností žáků a pedagogů v případě karantény nebo izolace. Znovu proto upozorňuji na nabídku online doučovací platformy StudyHub:

Study Hub – jak to funguje

A ještě jedno důležité upozornění ze školní jídelny: V případě, že žáci odcházejí do karantény, odhlašujeme jim obědy plošně, ale ohledně návratu ke stravování už musí rodiče žáků s jídelnou komunikovat individuálně – žáci se totiž vrací postupně na základě negativního výsledku PCR testu, na který mohou jít 5.- 7. den karantény.

Jana Churáčková, ředitelka školy

směrnice3