Chtěl bych za celou 8.B (a vlastně za celou školu) poděkovat neznámému vandalovi za to, že nám zničil jedli bělokorou (Abies alba ‘Pyramidalis’), kterou jsme u vstupu do školy zasadili. Jednalo se o speciální kultivar dorůstající do výšky maximálně 3 metry. Kromě přímých škod, tj. 900,-Kč za jedli a několik hodin práce žáků, jsme takto ochuzeni o možnost zdobit si vlastní stromeček před školou, který mohl ve vánočním čase dělat radost i kolemjdoucím. Mnohokrát děkujeme.

Tomáš Pinkr, učitel ZŠ Eden

Já bych zase chtěla poděkovat lidem, kteří si dlouhodobě pletou naši pouliční knihovnu se zásobárnou papíru k odnesení do sběru. Jsme moc rádi, že si řada lidí z okolí zvykla do knihovny přinášet knihy, které už doma nepotřebují, a že jiní lidé se u pouliční knihovny zastavují, aby si něco z nabídky vybrali. Ti, kterým zde děkuji, však žádnými čtenáři nejsou, i když nám to při přímé konfrontaci tvrdí – svědčí o tom vytrhané desky knižních titulů, které lidé ze sousedství školy nacházejí v popelnicích.  

Prosíme všechny, kteří vandaly v okolí školy uvidí, aby jim dali najevo, že jejich jednání odsuzujeme a že si nezaslouží víc než výše uvedená ironická poděkování.

Jana Churáčková, ředitelka školy