Ve čtvrtek 16. prosince se třídy prvňáčků vydaly procházkou předat vánoční přání do Domu sociální péče v Sámově ulici. Děti vyrobily různá přáníčka, jimiž chtěly v předvánočním čase potěšit starší občany žijící v domově seniorů, a popřát jim touto cestou mnoho dobrého, a především zdraví v nadcházejícím roce. Náš naplánovaný záměr se úspěšně uskutečnil. Přání jsme bez úhony přinesli a předali. Dokonce se nám podařilo zamávat babičkám a dědečkům do oken. Jejich úsměvy prozrazovaly, že se nám opravdu podařilo je potěšit. Děkuji pracovnicím domova za zprostředkování tohoto netypického setkání s klienty.

Jitka Čalová, třídní učitelka 1.A a výchovná poradkyně