Třídní schůzky pro rodiče žáků 9.A a 9.B se konají 12. 1. 2022 od 17 hodin. Prezenčně přivítáme rodiče, kteří jsou po ukončené vakcinaci nebo max. 180 dní po prodělání nemoci covid-19. Pro ostatní bude k dispozici zápis ze schůzky a informační list o přijímacím řízení na střední školy přinesou žáci domů.

Konzultační hodiny pro rodiče žáků druhostupňových tříd se konají také 12. 1. 2022 od 17 hodin a v prezenční formě je umožňujeme zájemcům, kteří jsou po ukončené vakcinaci nebo max. 180 dní po prodělání nemoci covid-19. Ostatní mohou využít možnost telefonické konzultace.

Vážení rodiče, také v letošním roce pokračujeme v doučování žáků. Aktualizovaný přehled naleznete v tabulce níže. Abychom mohli uspokojit požadavky i těch žáků, kteří se z časových důvodů nemohou účastnit doučování prezenčně v dané termíny, navázali jsme spolupráci se Study Hub. Jejich nabídky je možno využít jednak individuálně jako placenou službu, jednak ve spolupráci se školou, kdy náklady hradí škola – tato nabídka je však omezena. Pokud o ni projevíte zájem, je nezbytné vyplnit formulář.

Doučování žáků_aktualizace fin_web Study Hub – jak to funguje