Vážení rodiče, níže zveřejňuji aktualizovanou směrnici, ve které jsou červeně vyznačeny změny ve srovnání s předchozím zněním směrnice. Zásadní změnou je to, že do karantény odchází případně celá třída včetně očkovaných a osob po prodělání nemoci covid-19 před max. 180 dny (metodický pokyn je rovněž níže). Abychom byli personálně schopni zajistit provoz školy, používá většina zaměstnanců školy respirátory nad rámec svých povinností, takže nejen ve společných prostorách, ale i ve výuce.

Jana Churáčková, ředitelka školy 

směrnice5 MP-izolace-a-karantény-od-17.1.2022-final