– 2022 – Únor

Vážení rodiče, válka v Evropě se dotýká nás všech, a to včetně vašich dětí - našich žáků. Při řešení problému, jak s dětmi o válce mluvit, vám nabízíme  inspirativní materiály, které zveřejňujeme níže. Naše školní psycholožka je připravena na konzultace v případě potřeby. Ptáme se rodičů našich ukrajinských žáků, zda jim v současné situaci můžeme nějak …

ČTI VÍCE Jak s dětmi mluvit o válce a jak pomoci

Žáci osmých ročníků měli v chemii v rámci výuky o vodě vytvořit plakáty s různou tematikou vody. Jedna skupinka se rozhodla pro vytvoření komiksu, který níže přikládáme k prohlédnutí. A přestože se jedná o výukový komiks, určitě jsou v něm i prvky, které pobaví. Tomáš Pinkr, učitel chemie  

ČTI VÍCE O vodě

Naše škola se zapojila do dvouletého projektu Demokratická kultura ve třídách, který z grantu operačního programu Praha- pól růstu organizuje CEDU - Centrum pro demokratické učení. Usilujeme o to, aby se kompetence pro demokratickou kulturu našich žáků rozvíjela. Česká republika je součástí demokratického světa. Jana Churáčková 

ČTI VÍCE Demokratická kultura

V prvních třídách jsme přivítaly návštěvu z mateřské školy Omská. Děti z prvních tříd předškolákům ukázaly své třídy, přečetly jim pohádku a následně jim pomáhaly s plněním úkolů, skládáním kostek i s tvořením z papíru. Nakonec jsme si společně zazpívali. Všem se to moc líbilo.  Veronika Doležalová, třídní učitelka 1.C 

ČTI VÍCE Návštěva předškoláků

…a rozhodli jsme se rozšířit vytvořené stupně vítězů, protože 4. místo Ester Ledecké si to zaslouží. Další informace o našich olympijských aktivitách si můžete přečíst na stránce školní družiny. Školní družina

ČTI VÍCE Žijeme olympiádou…

Vážení rodiče, ve směrnici níže jsou uvedeny změny, které snad už konečně znamenají postupný návrat k běžnému, tradičnímu provozu školy. Krátce nejdůležitější změny shrnuji:
  • V pondělí 14. 2. 2022 ráno se naposled testujeme. (Pokud by některý žák přišel do školy až v některý z následujících dnů do konce týdne, "dotestujeme" ho.)
  • Od 19. 2. 2022 …

    ČTI VÍCE Změna provozu školy od 14. 2. 2022

V minulém týdnu se zúčastnili žáci 8. A, 8. B a 8. C programu Ostrov. Pořadem provázeli manželé, kteří pracují v rozhlasu a žijí v Česku. Pán je Čech, jeho manželka je z Chorvatska. První hodinu jsme si povídali o cizincích a přistěhovalectví. Také jsme si pouštěli videa o tom, jaké názory mají cizinci na …

ČTI VÍCE Pořad Ostrov

  Naše škola je zapojena do projektu Doučování žáků škol, které reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

ČTI VÍCE Doučování

Únorová kavárna se věnovala důležitým tématům – samostatnosti a odpovědnosti dětí (žáků). Vytvořili  jsme myšlenkovou mapu a prostřednictvím prezentace jsme se seznámili se 7 tipy, jak zvládnout výchovu dětí k samostatnosti a odpovědnosti. V diskuzi jsme využívali vlastní zkušenosti a  obohacovali jsme ji svými postřehy. Připravené občerstvení bylo výborné, takže naše kavárna měla jedinou vadu: …

ČTI VÍCE Edukavárna

Back to top