Vážení rodiče, válka v Evropě se dotýká nás všech, a to včetně vašich dětí – našich žáků. Při řešení problému, jak s dětmi o válce mluvit, vám nabízíme  inspirativní materiály, které zveřejňujeme níže. Naše školní psycholožka je připravena na konzultace v případě potřeby.

Ptáme se rodičů našich ukrajinských žáků, zda jim v současné situaci můžeme nějak pomoci. Zároveň děkujeme vám všem, kteří svou pomoc nabízíte – je možné, že v budoucnu této nabídky pomoci ukrajinským rodinám využijeme, a obrátíme se na vás přímo nebo prostřednictvím výzvy. 

Ve škole budeme pracovat obvyklým způsobem a dál se snažit o to, abychom vaše děti – naše žáky – vedli k hodnotám, za které se teď na Ukrajině bojuje. 

Jana Churáčková, ředitelka školy

Jak mluvit s dětmi o válce Reakce dětí

https://www.youtube.com/watch?v=gRqvfQnKY-Q

(Jak) mluvit s dětmi o válce