– 2022 – Duben

Vážení rodiče, níže naleznete seznam přijatých a nepřijatých dětí do prvních tříd. Prosíme o pozorné přečtení textu rozhodnutí, ve kterém jednak žádáme rodiče přijatých dětí, aby si ve dnech 10. nebo 11. 5. přišli rozhodnutí vyzvednout, a jednak upozorňujeme rodiče nepřijatých dětí na možnost změny rozhodnutí.   Zápis ukrajinských dětí do první třídy se bude konat 6. …

ČTI VÍCE Zápis do prvních tříd

Třída 2.A měla v rámci projektu Kreativního partnerství návštěvu ze společnosti Helppes. Posláním této organizace je integrovat osoby se zdravotním postižením do společnosti a kolektivu. Získání větší soběstačnosti, sebeobsluhu, svobodu a bezpečí dokážou tyto osoby pomocí speciálně vycvičených psů. V naší třídě jsme přivítali psí slečnu border kolii, která umí přinést na povel třeba brýle, knížku nebo …

ČTI VÍCE Návštěva Helppes

Dne 6. dubna 2022 se několik žáků naší školy zúčastnilo únikové hry, kterou pro náš Ekotým připravila Ekoškola. Akce se konala v prostorách ZŠ Eden. Tématem hry bylo „klima“.  Žákům byla promítnuta prezentace o klimatu. Zároveň zhlédli video, kde byla vylíčena pravidla hry a hlavní příběh hry, který se týkal toho, aby přesvědčili starostku městečka o důležitosti …

ČTI VÍCE Úniková hra ekotýmu

V poslední hodině informatiky ve 4. B nám pan učitel přinesl stavebnice Lego We Do 2.0 a tablety. Naším prvním úkolem bylo nainstalovat aplikaci, vložit baterie do řídicí jednotky a celé to spárovat. Chvíli to trvalo, ale povedlo se to a my si mohli pomocí návodů v aplikaci vybrat, co bychom mohli postavit. Dozvěděli jsme …

ČTI VÍCE Čtvrťáci staví roboty

Minulý týden se druhé a čtvrté třídy zúčastnily programu Abeceda peněz. Zkusili jsme si vyplnit takový kvíz, jestli umíme hospodařit s penězi a zda o tom vůbec něco víme. Za nás to bylo dost těžké. Naštěstí pak ale za námi do tříd přišly lektorky a o penězích si s námi povídaly. Spočítali jsme si hodnotu …

ČTI VÍCE Abeceda peněz

Žáci nejmladších ročníků zhlédli ve středu 13. 4. 2022 v tělocvičně školy akrobatické představení Legenda o Sooleimonovi. Příběh z daleké Asie vypráví o hrdinovi Sooleimonovi, který se znenadání ztratil. Zůstal však po něm tajemný meč. Jedna odvážná dívka společně s malým démonkem se ho pokouší najít. Čarodějnice Rambda se jim v tom snaží zabránit. Ve …

ČTI VÍCE Legenda o Sooleimonovi

Vážení rodiče, děkujeme všem, kteří jste poskytli pomoc nebo zvažujete možnosti pomoci našim ukrajinským žákům a jejich rodinám.  Těší nás, že v našem vnitřním informačním systému, prostřednictvím kterého sledujeme a řešíme, kdo jakou pomoc nabízí, a jaká pomoc je naopak požadována, převažuje nabídka nad poptávkou. Aktuálně zjišťujeme možnosti ubytování pro pětičlennou rodinu (2 děti, maminku, …

ČTI VÍCE Pomoc

V rámci projektu Sousedé se 31. 3. ve 3. třídách uskutečnilo autorské čtení vesmírných příběhů. Děti psaly příběhy v dílnách psaní, které potom samy před rodiči četly. Navíc ve výtvarné výchově malovaly planety, v pracovních činnostech vytvořila 3. A jejich 3D modely a 3. B vesmírné roboty a v prvouce zpracovaly lapbooky. Celá akce se moc podařila, rodiče byli …

ČTI VÍCE Autorské čtení

Na středu 20. 4. 2022 od 17 hodin jsme plánovali schůzku pro rodiče, kteří mají zájem o přestup svých dětí do naší školy. Vzhledem k tomu, že rejstříková kapacita školy je již téměř naplněna, odvoláváme toto setkání. Žádosti o přestup, které jste nám zaslali nebo nám je zašlete do konce dubna 2022, budeme posuzovat s …

ČTI VÍCE Schůzka k přestupu žáků

Dubnová kavárna se otevřela všem, kteří si chtěli povídat (nejen) o formativním hodnocení. Přítomné maminky ale nebylo třeba nijak zvlášť přesvědčovat, že jsme se v naší škole v oblasti hodnocení vydali správnou cestou, naopak to svými zkušenostmi samy potvrzovaly, jejich postřehy naše příjemné povídání doplňovaly a otázky rozvíjely. Děkuji za naše setkání a svým kolegům …

ČTI VÍCE Dubnová edukavárna

Druhé představení v rámci Klubu mladých diváků se uskutečnilo ve středu 30. března v divadle Komedie. Sledovali jsme hru zachycující příběh spisovatele Jacka Londona Volání divočiny. Celou dobu jsme byli v kontaktu se šesti lidmi - herci, kteří se ocitli v nehostinném kraji Aljašky. Nezastupitelné místo pro ně mají oheň a tažní psi. V závěru …

ČTI VÍCE Druhé představení KMD