V poslední edukávárně letošního školního roku jsme přivítali několik maminek a jednoho budoucího žáčka – několikaměsíční miminko. Když pan zástupce Pomahač vyprávěl o tom, že cílem vzdělávání v naší škole není jen naučit se číst, psát a počítat, ale získat kompetence, tedy dovednosti potřebné pro život, miminko tvrdě spalo. Když pak představoval vyjádření různých učitelů k anketní otázce „Jak učíš/učíte“, začalo se trošku vrtět, a když paní učitelka Doležalová vyprávěla o písmu Comenia Script, bylo už úplně vzhůru a vypadalo velmi zaujatě. Se svou maminkou si pak i pozorně prohlíželo praktické ukázky z jednotlivých prostředí matematiky pana profesora Hejného, které nám nabídnul  pan učitel Zahradníček. Je možné, že k probuzení miminka přispěla i vůně koláče, který ještě teplý přinesla paní učitelka Čalová. Děkuji maminkám, svým kolegyním, kolegům  a hodnému miminku za příjemně strávený podvečer.

Jana Churáčková, ředitelka školy