Žáci 6.A se včera vydali na přírodopisný výlet kolem řeky Botič. MHD dojeli “k lesu”, dostali lupy, pracovní listy a další věci na zkoumání. Když došli k řece, tak tam hledali vodní živočichy, pak se nasvačili a živočichy vrátili zpět do vody. Cestou do Toulcova dvora se někteří brodili v bahně (pro zábavu) a prošli bosou stezkou. Potom jejich výlet zakončili v Toulcově dvoře, kde si žáci něco koupili a někteří se šli podívat na zvířátka a vrátili se do školy.

Evelína Burešová, 6.A