Vážení rodiče, děkujeme všem, kteří využili příležitost a vyjádřili se k práci naší školy. Souhrnné výsledky dotazníkového šetření – vaše odpovědi na naše otázky – zveřejňujeme níže. Měli jste také možnost komentovat každou svou odpověď, a této možnosti někteří z vás využili. Vaše komentáře vnímáme jednak jako podněty k zamyšlení, ale častěji jako otázky, na které byste pravděpodobně rádi znali odpověď (osobní odpovědnost žáků, prezentace školy, komunikační kanály…), proto vás zvu na setkání ve středu 8. 6. 2022 v 16 hodin do sborovny, kde se pokusím vaše dotazy zodpovědět.

Jana Churáčková, ředitelka školy

Názory rodičů našich žáků