Jako oslavu Dne dětí si žáci naší školy užili ve dnech 26. – 27. 5. celé dopoledne sportováním. Sportovnímu dni přálo dobré počasí a vládla dobrá nálada. Žáci jednotlivých tříd plnili různé disciplíny, při kterých prokazovali nejen svou obratnost, ale i spolupráci v týmu. Poděkování patří organizátorům a také žákům 9. tříd v roli rozhodčích.