– 2022 – Červen

Když dnes převzali žáci 1. - 8. tříd svá vysvědčení, vydali se na školní hřiště, aby se podívali, jak svá poslední vysvědčení ze základní školy obdrží naši absolventi. Prvňáčkové je na hřiště doprovodili, aby jim trošku oplatili pomoc, kterou naopak deváťáci svým nejmladším spolužákům během školního roku poskytovali. Drobně pršelo - snad štěstí pro všechny …

ČTI VÍCE Rozloučení se školním rokem

Žáci 1.A a 1.B si v pátek 24. června vyzkoušeli základy programování. Paní učitelka Kubová si pro děti připravila moc hezký a zajímavý výukový blok. Děti nejprve měly zjistit, jaký způsobem se včelka pohybuje a jak se ovládá. Při skupinové práci měly vyluštit pomocí hádanky slovo. Na hrací podložce pak musely naplánovat cestu od písmene k písmenu, …

ČTI VÍCE BEE-boti roboti

23.6.2022 se uskutečnil 1. ročník Kopretinového plesu pro žáky pátých tříd. Z malých kluků a holčiček, kteří jenom před pár lety nastoupili do první třídy, jsou úspěšní absolventi prvního stupně. Nástup do šesté třídy je novým začátkem, jehož symbolem se stala právě kopretina. Tímto slavnostním kopretinovým ceremoniálem se žačky i žáci rozloučili s prvním stupněm. …

ČTI VÍCE Kopretinový ples

Ve středu 22. června 2022 vyvrcholil v ZŠ Eden celoroční celoškolní projekt „Sousedé“. Některé třídy se tak proměnily ve výstavní prostory, například 9.A ukázala, jaké příběhy židovských sousedů objevila ve Vršovicích díky kamenům zmizelých, 8.A předvedla, co zajímavého zjistila o sportovním sousedu školy – HC Slavia, 3.B představila vlastní vesmírné příběhy. Mnohé třídy se proměnily …

ČTI VÍCE Sousedská slavnost

Školní jídelna se na nás obrátila se žádostí o zjištění spokojenosti se stravováním:

Hezký den, žádám všechny naše strávníky, kteří odebírají školní oběd, děti, žáky, učitele, ostatní strávníky, o vystavení vysvědčení ke školním obědům v ZŠ Eden .

Princip hodnocení spokojenosti : čím více hvězdiček, tím větší spokojenost. Vyplnění dotazníku Vám zabere pouze pár …

ČTI VÍCE Vysvědčení pro školní jídelnu

V pondělí 20. června se vydali žáci 8. A na Vyšehrad. Počátek vycházky strávili v podchodu pro pěší, dokud se nepřehnala silná bouřka, ale pak už se věnovali historickým památkám. Putovali od Táborské brány přes bránu Leopoldovu, zastavili se u rotundy sv. Martina, prohlédli si Nuselský most. V Karlachových sadech si vyslechli pověst, která se váže k Čertovým kamenům. …

ČTI VÍCE 8.A navštívila Vyšehrad

Náš celoroční celoškolní projekt "Sousedé" se chýlí ke svému konci. Zveme vás do naší školy, abyste se podívali na to, na čem která třída pracovala. Podrobnější informace naleznete na webových stránkách jednotlivých tříd. Těšíme se na vás 22. 6. v době od 9 do 11,30 hod.

ČTI VÍCE Sousedé

Ve čtvrtek 16. 6. 2022 proběhl projektový den pro 7.B a 8. B na školní zahradě. Cílem bylo začít tvořit mozaiku z dlaždic a vytvořit lavičky na sezení z palet. Lavičky z palet stloukali zejména chlapci z obou tříd a následně je natřeli lněnou fermeží. Sloužit budou jako sezení pro volnočasové aktivity, a také mohou …

ČTI VÍCE Na zahradě pro zahradu

Potřebujeme nové vedení školního parlamentu a je třeba, aby to bylo vedení aktivní, kreativní, pracovité…Nejdřív jsme vybírali kandidáty. Ve třídách proběhla diskuze o tom, kdo by to mohl být a kdo by to chtěl být. Teď máme 10 skvělých kandidátů, kteří o sobě natočili krátké medailonky, jejichž prostřednictvím se představili všem žákům školy. Sami kandidáti …

ČTI VÍCE Volby do vedení školního parlamentu

V rámci celoročního projektu se Společností pro kreativitu ve vzdělávání třída 4.B vymýšlela a tvořila hry spojené s českým jazykem. Díky Viktorovi, který počítačové hry tvoří, jsme zjistili, jak hry fungují, jak udělat, aby nás bavily, a jak je tvořit. Dávali jsme dohromady vlastní nápady, přidávali levely a celé jsme to museli spojit s českým …

ČTI VÍCE Čeština a počítačové hry

V pátek navštívili naši školu dva ambasadoři z projektu VZPoura úrazům, který probíhá pod záštitou Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky a je zaměřen na prevenci úrazů a nehod u dětí a mladistvých. Formou besedy se žáci 5. tříd dozvěděli, jak úrazům předcházet. Ambasadoři Jarmila a Zbyněk seznámili žáky se svým úrazem, mluvili o tom, jak žijí s následným postižením. Žáci měli množství zvědavých …

ČTI VÍCE Beseda VZPoura úrazům

Událostí tohoto týdne byly pro žáky devátých tříd obhajoby jejich absolventských prací. Vyzkoušeli si tak, že není zcela snadné napsat závěrečnou práci - zvolit si vhodné téma, dodržet všechny stanovené náležitosti a zaujmout posluchače při závěrečné prezentaci. Většina žáků se náročného úkolu zhostila se ctí, některé práce dosahovaly takřka středoškolské úrovně. Široký a pestrý …

ČTI VÍCE Obhajoby absolventských prací žáků 9. tříd

Back to top