Událostí tohoto týdne byly pro žáky devátých tříd obhajoby jejich absolventských prací. Vyzkoušeli si tak, že není zcela snadné napsat závěrečnou práci – zvolit si vhodné téma, dodržet všechny stanovené náležitosti a zaujmout posluchače při závěrečné prezentaci. Většina žáků se náročného úkolu zhostila se ctí, některé práce dosahovaly takřka středoškolské úrovně. Široký a pestrý byl i výběr témat, která si žáci zvolili. Věříme, že tuto zkušenost využijí při svém dalším studiu a držíme jim palce. 

Martina Černá, koordinátorka absolventských prací