V pátek navštívili naši školu dva ambasadoři z projektu VZPoura úrazům, který probíhá pod záštitou
Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky a je zaměřen na prevenci úrazů a nehod u dětí a mladistvých. Formou besedy se žáci 5. tříd dozvěděli, jak úrazům předcházet. Ambasadoři Jarmila a Zbyněk seznámili žáky se svým úrazem, mluvili o tom, jak žijí s následným postižením. Žáci měli množství zvědavých otázek, na které Jarmila a Zdeněk trpělivě odpovídali. Cílem projektu je upozornit na rizikovost životních situací. Beseda byla zajímavá a přínosná.

Adam Tomášek, koordinátor besedy