Potřebujeme nové vedení školního parlamentu a je třeba, aby to bylo vedení aktivní, kreativní, pracovité…Nejdřív jsme vybírali kandidáty. Ve třídách proběhla diskuze o tom, kdo by to mohl být a kdo by to chtěl být. Teď máme 10 skvělých kandidátů, kteří o sobě natočili krátké medailonky, jejichž prostřednictvím se představili všem žákům školy. Sami kandidáti navrhli, že by bylo dobré, aby je zástupci tříd – parlamentáři ze všech tříd  – poznali také tak, že si pro ně parlamentáři připraví zvídavé otázky, na které kandidáti budou odpovídat. Ve středu 15. 6. tedy proběhla „tisková konference“, kde bylo možno slyšet velmi důležité i zajímavé dotazy a stejně důležité odpovědi na ně. Parlamentáři odcházeli s mnoha postřehy, které sdělí ve své třídě, a které jsou pro rozhodování podstatné. Jsou připraveny volební lístky pro přímou volbu – každý žák vybere z navržených kandidátů svého favorita. Výsledky sečteme a vyhlásíme počátkem příštího týdne.