V pondělí 20. června se vydali žáci 8. A na Vyšehrad. Počátek vycházky strávili v podchodu pro pěší, dokud se nepřehnala silná bouřka, ale pak už se věnovali historickým památkám. Putovali od Táborské brány přes bránu Leopoldovu, zastavili se u rotundy sv. Martina, prohlédli si Nuselský most. V Karlachových sadech si vyslechli pověst, která se váže k Čertovým kamenům. Z vyhlídky nad Vltavou viděli další důležité stavby (Pražský hrad, železniční most, porodnici, Strahov, čističku vody, plavecký stadion Podolí a mnohé další). Nezapomněli si připomenout pověst o Horymírovi a jeho věrném Šemíkovi. Kolem baziliky Petra a Pavla vstoupili na vyšehradský hřbitov a nejprve zamířili k hrobu Josefa Bicana, známého fotbalisty. Pak samostatně vyhledávali určené hroby a spojovali jména osobností s krátkou charakteristikou. Odpočinuli si v parku mezi čtyřmi sousošími J. V. Myslbeka.