23.6.2022 se uskutečnil 1. ročník Kopretinového plesu pro žáky pátých tříd. Z malých kluků a holčiček, kteří jenom před pár lety nastoupili do první třídy, jsou úspěšní absolventi prvního stupně. Nástup do šesté třídy je novým začátkem, jehož symbolem se stala právě kopretina. Tímto slavnostním kopretinovým ceremoniálem se žačky i žáci rozloučili s prvním stupněm. Ples pokračoval slavnostním valčíkem, který zatančilo pár odvážných páťáků. Pak už pokračovala volná taneční zábava, zobalo se občerstvení, proběhla i tombola. Na druhém stupni děti čeká hodně změn, nových přátelství a zážitků. A my jim Všem přejeme hodně štěstí a úspěchů.