Žáci 1.A a 1.B si v pátek 24. června vyzkoušeli základy programování. Paní učitelka Kubová si pro děti připravila moc hezký a zajímavý výukový blok. Děti nejprve měly zjistit, jaký způsobem se včelka pohybuje a jak se ovládá. Při skupinové práci měly vyluštit pomocí hádanky slovo. Na hrací podložce pak musely naplánovat cestu od písmene k písmenu, aby včelka projela správně trasu ze startu až do cíle. Některé týmy dokonce zvládly připravit i hádanku pro ostatní.  Práce byla pro děti velice atraktivní, a ani nepostřehly, že se vlastně učí.

Jitka Čalová, třídní učitelka 1.A