Když dnes převzali žáci 1. – 8. tříd svá vysvědčení, vydali se na školní hřiště, aby se podívali, jak svá poslední vysvědčení ze základní školy obdrží naši absolventi. Prvňáčkové je na hřiště doprovodili, aby jim trošku oplatili pomoc, kterou naopak deváťáci svým nejmladším spolužákům během školního roku poskytovali. Drobně pršelo – snad štěstí pro všechny další kroky našich absolventů, kterým všechno dobré do dalších let popřáli nejen třídní učitelé, ale také patron školy, pan Vladimír Šmicer.

Prosíme rodiče, aby si se svými dětmi vysvědčení, zejména slovní hodnocení, přečetli, a pro inspiraci přikládáme náměty, jak s vysvědčením pracovat.

vysvědčení

Těšíme se na shledání ve čtvrtek 1. září 2022 v 7,55 hod. (budoucí prvňáčci a žabičky raději až v 8,15 hod.) před školou, kdy slavnostně zahájíme nový školní rok.