Naše škola se zapojila do dvouletého projektu Demokratická kultura ve třídách, který z grantu OPPR organizuje CEDU – Centrum pro demokratické učení. Usilujeme o to, aby se kompetence pro demokratickou kulturu našich žáků rozvíjela.