ZŠ Eden je od roku 2009 zapojena do sítě škol podporujících zdraví. Program “Zdravá škola” je založen na třech základních pilířích:

  • pohoda prostředí (materiálního, sociálního, organizačního)
  • smysluplné učení
  • otevřené partnerství.

Do programu jsme se zapojili proto, že nás jeho principy oslovily a že jej považujeme za důležitý nástroj pro kvalitní práci školy. Každoročně aktualizujeme prováděcí plán, projekt jsme již třikrát obhájili, naposled na jaře 2021 na období následujících čtyř let.

projekt ZŠ Eden Zdravá škola IV.doc

Prováděcí plán pro školní rok 2022-2023

prováděcí plán Zdravá škola – školní rok 2022-3