Naše škola má rejstříkovou kapacitu 650 žáků a pro příští školní rok 2022/2023 máme zapsáno 650 žáků. Pokud se nějaké místo uvolní (v souvislosti se stěhováním rodiny žáka nebo přestupem žáka na jinou školu), oslovujeme zákonné zástupce žáků, které máme na seznamu žadatelů o přijetí/o přestup. Pokud máte zájem o přijetí svého dítěte na naši školu, kontaktujte e-mailem ředitelku školy.

Наша школа розрахована на 650 учнів, і на наступний 2022/2023 навчальний рік у нас записано 650 учнів. Якщо місце звільняється (у зв’язку з переїздом сім’ї учня або переведенням учня до іншої школи), ми зв’язуємось із законними опікунами учнів із нашого списку заяв про зарахування/переведення. Якщо Ви зацікавлені у прийомі Вашої дитини до нашої школи, будь ласка, напишіть директору школи.