Sešli jsme se před osmou hodinou ranní před školou, abychom společně přivítali nový školní rok. Ve snaze začít  zvesela a šířit dobrou náladu si také letos část učitelského sboru připravila na zahájení tanec. Patron školy pan Vladimír Šmicer pak společně s paní ředitelkou, paní zástupkyní a maskotem obešli první třídy, aby zjistili, že málokterý prvňáček dnes přicházel do školy s obavami, a aby děti ujistili, že i případné drobné obavy se jistě časem rozptýlí. Přejeme všem našim žákyním a žákům radostný a úspěšný školní rok 2022/2023.