Na školní zahradě se ještě v červnu stala spousta věcí. Kromě klasické výuky venku byla instalovaná nová tabule, kterou je tudíž možné využívat pro výuku. Také jsme konečně s žáky 7.B a 8.B (resp. letos 8.B a 9.B) dotvořili bosonohou stezku, kterou hned začaly využívat děti celé školy. Také se nám podařilo stlouct sedačky z palet. Některé sice potřebují již teď údržbu, ale alespoň je znát, že práci dělali žáci školy, z nichž někteří drželi kladivo poprvé v životě (alespoň to tak často vypadalo). Práci ale zvládli dobře. A nakonec jsme ve druhé polovině června úspěšně prošli auditem na Ukázkovou přírodní zahradu (prirodnizahrada.eu) a získali tím plaketu Ukázková přírodní zahrada.

A když už máme takto krásnou zahradu, tak bychom ji také chtěli začít ukazovat i veřejnosti, proto se můžete ve školním roce 2022/2023 těšit na několik akcí, které na zahradě uspořádáme. První bude na začátku října Jablko a jiné braní, kde kromě soutěží ochutnáte některé speciality z ovoce a zeleniny dozrávající na podzim. Další pak environmentálně zaměřená akce Výstava na stromech. A věříme, že tím akce na školní zahradě neskončí.

Tomáš Pinkr, koordinátor environmentální výchovy