Ve fyzice jsme se rozhodli zahájit nový školní rok barevně. Deváťáci měli možnost hledat duhu! Pomocí skleněných hranolů rozkládali světlo, své duhy fotili a učili se o různých vlnových délkách. Bohužel jsme nenašli žádného trpaslíka s hrncem zlata, ale ještě se nevzdáváme. 

Tereza Kolářová, učitelka fyziky