V pondělí 12. září se prvňáčci se svými staršími spolužáky vydali na obhlídku okolí školy. Nejprve se zajímali o samotnou školní budovu, kolik má pater, jakou svítí barvou, kde jsou umístěny tělocvičny a jídelna při pohledu z ulice. Cestou dále určovali čísla tramvají a vědí, jak se jmenuje blízké náměstí. Při cestě kolem sportovišť si povídali o jednotlivých sportech. Také nezapomněli na pojmenovávání stromů, kolem kterých procházeli. Hodina velice rychle utekla a už se společně těšíme na další setkání.    

Třídní učitelky 1. A a 9. A Andrea Moravčíková a Pavlína Poletínová