Ve čtvrtek nám přálo počasí, a tak jsme s fyzikou vyrazili ven. Naším tématem byla průměrná rychlost. Sedmáci se rozdělili do skupin a běhali naši šedesátku. Tedy někdo běhal, někdo se snažil co nejpomaleji jít, někdo dokonce tančil. Nakonec měla každá skupina 10 měření a tedy i 10 rychlostí, nyní si budeme povídat o našich průměrných rychlostech.

Jindy si zase deváťáci zkusili výrobu provázkového telefonu a vyzkoušeli si i telefon hadicový. Naučíme se na tom, jak funguje šíření zvuku v různých látkových prostředích, a ještě si užijeme hodně legrace. Navíc jsme si dokázali, že pojmy zvuk a vibrace k sobě rozhodně patří.

Tereza Kolářová, učitelka fyziky